EXCHANGE ACTIVITY INDEX

Gold (999) 29247.79 AMD, Gold (585) 17127.08 AMD, Ferrous metals 60000 AMD, Copper  2400000 AMD, Aluminum  600000 AMD

News

Notification

16.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են հետևյալ լոտերը.
«Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող՝
- ք․ Երևան, Շենգավիթ, Ն․Շենգավիթ, 3-րդ փողոց, 49 հասցեում գտնվող 435,6 ք.մ. բնակելի տուն և 0,0379 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 60000000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան, Աբովյան ք․, Պիոներական փողոց, թիվ 1 մասսայական սննդի միավորման 1 գրասենյակ  հասցեում գտնվող 14,5 ք․մ․ սանհանգույց, 19,74 ք․մ․ գրասենյակ, 126,05 ք․մ․ սպ․ օբյեկտ, 37,3 ք․մ․ սպ․ օբյեկտ N 3, 4 և 0,027301 հա հողամաս, 0,003028 հա ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 60000000 ՀՀ դրամ:
- Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Արթիկ ք․, Տուֆագործների փողոց, 120 հասցեում գտնվող 14,4 ք․մ․ կաթսայատուն, 457 ք․մ․ անասնաշենք, 98,5 ք․մ․ արտադրամաս, 450,73 ք․մ․ անասնաշենք, 35,37 ք․մ․ ջրավազան, 50,49 ք․մ․ պահեստ, 61,68 ք․մ․ ավտոտնակ, 36,27 ք․մ․ ջերմոց (ավարտվածության աստիճանը՝ անավարտ), 59,51 ք․մ․ հովվի տուն, 1,32 ք․մ․ հարթակ, 3,32 ք․մ․ ինքնակամ պարիսպ և 0,5 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 40000000 ՀՀ դրամ:
«Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող․․․

Notification

16.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Կրեդիտ Կորպ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ին  գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը. 
 - ք. Երևան, Արաբկիր, Կոմիտասի պողոտա, 23/3 շենք, 21 հասցեում գտնվող 77,3 ք.մ. բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 53790000 ՀՀ դրամ: 
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 02.05.2024թ.-ին և 03․05․2024թ․-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30․12.2024թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում` աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել․․․

Notification

12.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ ք․, Անկախության փողոց, 29 շենք, 33 հասցեում գտնվող 69,4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 4519469 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, 82/31 հասցեում 29.04.2024թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  29.05.2024թ.-ին:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքը գրավադրված է:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում` աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին), կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել․․․

Announcement

05.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 09.04.2024թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է  «Ուրբան Լոջիստիք Սերվիսիս» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ լոտերի աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացմամբ) եղանակով․
- Դատարկ շիշ Gob_0.7 պալլետով, 21780 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 250 ՀՀ դրամ:
- Արկղեր GOB_0.7_Vodka, 2560 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 400 ՀՀ դրամ:
- GOB 0.7 APRICOT պալլետ, 416 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 250 ՀՀ դրամ:
- GOB 0.7 APRICOT պալլետ, 8320 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 250 ՀՀ դրամ:
- Արկղերի միջուկներ 0.7 կարճ, 5200 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 15 ՀՀ դրամ:
- Արկղերի միջուկներ 0.7 երկար, 2640 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 20 ՀՀ դրամ:
- Արկղերի միջուկներ 0.7 վրադիր, 2600 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 20 ՀՀ դրամ:
- Пробка полимерная i-cap, 45750 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը՝ 25 ՀՀ դրամ․․․