ԲՈՐՍԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ
Ոսկի (999) 26283․36 դրամ, Ոսկի (585) 15391․16 դրամ, Սև մետաղ  60000 դրամ, Պղինձ  2400000 դրամ, Ալյումին  600000 դրամ

Նորություններ

Ծանուցում

22.02.2024

​«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Ներսիսյան թաղամաս, 2 շենք, 8 հասցեում գտնվող 61,67 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9070000 ՀՀ դրամ։
     Լոտի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.03.2024թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 11.04.2024թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին․․․

Ծանուցում

20.02.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում  «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Կրեդիտ Կորպ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ին  գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը. 
 - ք. Երևան, Արաբկիր, Մամիկոնյանց փողոց, 6 շենք, 34 հասցեում գտնվող 77,6 ք.մ. բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 44250000 ՀՀ դրամ: 
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.03.2024թ.-ին և 11․03․2024թ․-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 01․07.2024թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում` աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել․․․

Ծանուցում

13.02.2024

​«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը․
Լոտ 1․ ք․ Գյումրի, Պ․ Սևակի փող․, 13 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 164,47 ք․մ․ տարածք, 90 ք․մ․ նկուղ և 30,07 ք․մ․ ինքնակամ աստիճաններ: Լոտի մեկնարկային գինը` 81400000 ՀՀ դրամ:
Լոտ 2․ Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք․, Մյասնիկյան փողոց, 5/1 հասցեում գտնվող 107,73 ք․մ․ բնակելի տուն, 22,3 ք․մ․ օժանդակ շինություն, 30,54 ք․մ․ օժանդակ շինություն, 9,51 ք․մ․ /19,02 խ․մ․/ պարիսպ և 0,062482 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16900000 ՀՀ դրամ:
Լոտ 1-ի աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29․02.2024թ․-ին և հաջորդող ինը աշխատանքային օրը, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով:
Լոտ 2-ի աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, 82/31 հասցեում 29.02.2024թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին...