Լոտացուցակ

Առաջարկներ

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են բորսային հարթակում  վաճառքի ներկայացված որոշ առաջարկների լոտացուցակը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար առաջարկում ենք այցելել բորսա կամ կապ հաստատել պատասխանատու անձի հետ։
N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ) նկարներ