Այլ

Բորսան համագործակցում է բազմաթիվ անհատ ձեռնարկատերերի և անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հետ: 

ՄԵՐ  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ  ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆ  ԵՆ...

Մշտական գործընկերներ
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Հայաստան, 0010, Երևան, Մովսես Խորենացի 15