Ծանուցում 07.06.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ, Աշտարակ ք․, Գ․ Լուսավորչի փողոց, 15 հասցեում գտնվող 288,55 ք.մ. բնակելի տուն, 5,35 ք․մ․ կաթսայատուն, 7,3 ք․մ․ թռչնանոց, 0,73 ք․մ․ /1,46 խ․մ․/ պարիսպ և 0,07678 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 40200000 ՀՀ դրամ։
     Լոտի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 24.06.2024թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 24.07.2024թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտի նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի և Բորսայի հետ: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակցի կողմից լոտի գնի վճարելու կարգը սահմանվում է վաճառողի հետ՝ փոխհամաձայնեցված ժամկետներում։ Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.borsa.am կայքերը:

Հայտարարություն 19.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 19.07.2024թ.-ին, ժամը 12:00-ին, իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է  ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է 19.07.2024թ.-ին, ժամը 11:55:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա, կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին, կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 18.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 22.07.2024թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Մոգո» ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
-  INFINITI QX4 3.3, թող. տարեթիվը՝ 1999թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1400000 ՀՀ դրամ:
- BMW 735 I, թող. տարեթիվը՝ 2004թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1700000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում: 
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 17.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 23.07.2024թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ ՀԲՔ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ -ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
-  NISSAN SUNNY, թող. տարեթիվը՝ 2014թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2310000 ՀՀ դրամ:
-  NISSAN SUNNY, թող. տարեթիվը՝ 2014թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2310000 ՀՀ դրամ:
-  NISSAN SUNNY, թող. տարեթիվը՝ 2014թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2410000 ՀՀ դրամ:
-  NISSAN SUNNY, թող. տարեթիվը՝ 2014թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2310000 ՀՀ դրամ:
-  SKODA SUPERB, թող. տարեթիվը՝ 2018թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 7350000 ՀՀ դրամ:
- MAN TGL 12.180, թող. տարեթիվը՝ 2008թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 7650000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում: 
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 17.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում 18․07.2024թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա, կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին, կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: Աճուրդային վաճառքը կիրականացվի օնլայն սակարկություններով՝ auctiononline.am հարթակում:

Հայտարարություն 16.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 23.07.2024թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է  «ԿՈԿԱ-ԿՈԼԱ ՀԲՔ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ շահագործված համակարգչային, կենցաղային և գրասենյակային տեխնիկայի, տարբեր հաստոցների, սարք-սարքավորումների (գեներատոր, եռակցման ապարատ, ավտոմատ պիտակավորման սարք, շշերի հոսքագիծ, կոմպրեսորներ, լվացող սարքեր և այլն), մետաղի ջարդոնի, ցելաֆոնային տոպրակների, պլաստիկի, ստվարաթղթի, ապակյա շշերի թափոնների, օգտագործված պարկերի, մալուխների, մետաղյա խողովակների, բետոնե պանելների և այլ ապրանքանյութական արժեքների աճուրդային վաճառքը՝ «դասական», այնուհետև «հոլանդական» եղանակներով:
Լոտերին կարող եք ծանոթանալ ամեն հինգշաբթի՝ ժամը 15:00-ին, ք. Երևան, Թբիլիսյան 8/3 հասցեում (ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով), այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով բորսայի հետ՝ մինչև այցելության նախորդող օրը՝ ժամը 14:00-ն, անձը հաստատող փաստաթղթի լուսապատճեն ուղարկելով info@borsa.am էլ հասցեին:
Մանրամասն տեղեկությունների և լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 15.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31)  15.07.2024թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի  աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 15.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի օնլայն սակարկությունների հարթակում՝  www.auctiononline.am,  16.07.2024թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 12:00-14։00, իրականացվելու է «ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ լոտերի աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացմամբ) եղանակով․
-  Противоугон б/у не годные для повторного применения в ЮКЖД, 90.695 տ․, местоположение ПМС Масис, ПЧ Гюмри, ПЧ Севан, մեկնարկային գինը՝ 9,842,947 ՀՀ դրամ 
-  Костыль путевой б/у не годные для повторного применения в ЮКЖД, 86.265 տ․, местоположение ПМС Масис, ПЧ Гюмри, ПЧ Севан, մեկնարկային գինը՝ 6,038,550 ՀՀ դրամ 
  Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.auctiononline.am կամ www.borsa.am կայքեր կամ զանգահարել (011/091) 52-61-85  հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 12.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 15․07.2024թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա, կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին, կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: Աճուրդային վաճառքը կիրականացվի օնլայն սակարկություններով՝ auctiononline.am հարթակում:

Հայտարարություն 04.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 09.07.2024թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է  «Ջրային Կառույցների» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ նախկինում շահագործված 133 անվանում գույքի (որպես մեկ միասնական համալիր) աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացմամբ) եղանակով:
Մանրամասն տեղեկությունների և լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Ծանուցում 02.07.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք․, Չարենց փողոց, 13 շենք, 57 հասցեում գտնվող 78,9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 19250000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Կապան, Կապան ք․, Բաղաբերդ թաղամաս, 12 շենք, 53 հասցեում գտնվող 81,9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 18790000 ՀՀ դրամ:
- Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ ք․, Այգեստան փողոց, 10 հասցեում գտնվող 422 ք.մ. բնակելի տուն, 14,5 ք․մ․ լողավազան, 5,7 ք․մ․ /13,2 խ․մ․/ պարիսպ, 12,3 ք․մ․ հարթակ, 2,9 ք․մ․ /6,7 խ․մ․/ պարիսպ և 0,0466 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 37140000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Աջափնյակ, Գ․ Բաշինջաղյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, 8 շենք, 13 հասցեում գտնվող 64,5 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 28700000 ՀՀ դրամ:
- Վայոց ձորի մարզ, համայնք Եղեգնաձոր ք․, Անդրանիկի փողոց, 5/2 հասցեում գտնվող 105,2 ք.մ. բնակելի տուն, 21,8 ք․մ․ ավտոտնակ և 0,04 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20600000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Էրեբունի, Խ․ Դաշտենցի փողոց, 9/1 հասցեում գտնվող 240,23 ք.մ. բնակելի տուն և 0,02430 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 50600000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան, Աբովյան ք․, Երիտասարդական փողոց, 4 շենք, 25 հասցեում գտնվող 55,9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21900000 ՀՀ դրամ:
- Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան, Ապարան ք․, Ն․ Ստեփանյան փողոց, 60 հասցեում գտնվող 257,1 ք.մ. բնակելի տուն, 94,5 ք․մ․ անասնաշենք, 11 ք․մ․ կաթսայատուն և 0,107 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26200000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Արաբկիր, Ա․ Գրիբոյեդովի փողոց, 19 շենք, 12 հասցեում գտնվող 74,2 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 46400000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Զ․ Անդրանիկի փողոց, 141 շենք, 28 հասցեում գտնվող 73,25 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 27500000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս ք., Արցախյան խճուղի, 65 հասցեում գտնվող 135,6 ք.մ. սպասարկման տաղավար (ավարտվածության աստիճանը՝ 50-80%) և 0.0135 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 15330000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 4 շենք, 36 հասցեում գտնվող 73,4 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 38900000 ՀՀ դրամ:
- Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր, Արմավիր ք․, Ջիվանու փողոց, 17 շենք, 12 հասցեում գտնվող 81,2 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20980000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Հրազդան ք․, Վանատուր թաղամասի Պուրակային փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 11 հասցեում գտնվող 292,92 ք.մ. բնակելի տուն, 4,59 ք․մ․ կաթսայատուն, 33,62 ք․մ․ անասնաշենք և 0,072 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 40800000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Մեղրաձոր, գյուղ Մարմարիկ, 2-րդ փողոց, 2 հասցեում գտնվող 191,27 ք.մ. բնակելի տուն, 75,22 ք․մ․ անասնաշենք, 2,81 ք․մ․ կաթսայատուն և 0,225 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 33800000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Թբիլիսյան խճուղի, 2 շենք, 26 հասցեում գտնվող 55,8 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 22300000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Հ/Ա Բ-1 թաղամաս 107 շենք 3 հասցեում գտնվող 78,9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 33780000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գյուղ Զովունի, 12-րդ փողոց, 28 հասցեում գտնվող 100,5 ք.մ. բնակելի տուն, 26,5 ք․մ․ ինքնակամ կառուցված թոնրատուն, 5,5 ք․մ․ ինքնակամ կառուցված թռչնանոց և 0,04801 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 39600000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս, Գորիս ք․, Վ․ Մամիկոնյան փողոց, 221 հասցեում գտնվող 260,7 ք.մ. բնակելի տուն (317,4 ք․մ․ արտաքին մակերեսով) և 0,096 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25870000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Արաբկիր 53-րդ փողոց, 6 շենք, 10 հասցեում գտնվող 73,1 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 69600000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 18.07.2024թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 19.08.2024թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտի նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի և Բորսայի հետ: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակցի կողմից լոտի գնի վճարելու կարգը սահմանվում է վաճառողի հետ՝ փոխհամաձայնեցված ժամկետներում։ Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով:Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.borsa.am կայքերը: