ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Բորսան ներկայացնում է իր երկարատև ու վստահելի գործընկերներին, հայտնելով պատրաստակամություն համագործակցել նաև այլ ընկերությունների հետ:

Նորություններ

Հրապարակային ծանուցում

03.10.2023

​«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ-ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ք․ Երևան, Ավան, Քուչակ թաղամաս, 23 շենք, 21 հասցեում գտնվող 53,7 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 26450000 ՀՀ դրամ:
- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Մարտունի ք․, Սայաթ-Նովայի փողոց, 6 հասցեում գտնվող 107,2 ք․մ․ բնակելի տուն և 0,121 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11700000 ՀՀ դրամ:
- Սյունիքի մարզ, համայնք Կապան, Կապան ք․, Ձորք թաղամաս, 6 շենք, 18 հասցեում գտնվող 87,1 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14600000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, 46/2 շենք, 18 հասցեում գտնվող 85,8 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 40630000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Նոր Նորք, Վիլնյուսի փողոց, 31 շենք, 1 հասցեում գտնվող 73,82 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 23230000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Տիգրան Մեծի պողոտա, 34 շենք, 125 հասցեում գտնվող 74,29 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 18850000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Մալաթիա, Հ/Ա Ա-2 թաղամաս, 203 շենք, 12 հասցեում գտնվող 49 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 27900000 ՀՀ դրամ...

Հրապարակային ծանուցում

26.09.2023

​«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ -ի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Վանաձոր ք․, Վարդանանց փողոց, 2-1 հասցեում գտնվող 498,2 ք․մ․ պահեստ, 1070,6 ք․մ․ պահեստ, 1057 ք․մ․ կարբիդի արտադրամաս, 2022,5 ք․մ․ կարբիդի պահեստ, 587 ք․մ․ պահեստ, 2343,5 ք․մ․ պահեստ, 695,8 ք․մ․ արտադրամաս, 1449,14 ք․մ․ տնտեսական մասնաշենք, 274,7 ք․մ․ ենթակայան, 31,7 ք․մ․ գետնահոր, 212 ք․մ․ ենթակայան, 31,7 ք․մ․ գետնահոր, 2072,1 ք․մ․ արտադրամաս, 62 ք․մ․ օժանդակ, 224 ք․մ․ բեռնաթափման հարթակ, 139 ք․մ․ կենցաղային մասնաշենք, 8,8 ք․մ․ արտադրամաս, 261,1 ք․մ․ արհեստանոց, 908,7 ք․մ․ արտադրամաս, 440,8 ք․մ․ ծածկ, 4176 ք․մ․ հարթակ, 684 ք․մ․ ծածկ, 2028 ք․մ․ ծածկ, 120 ք․մ․ հարթակ, 159,12 ք․մ․ ծածկ և 8,04724 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 805000000 ՀՀ դրամ:
- Արմավիրի մարզ, համայնք Շահումյանի թ/ֆ, 1-ին փողոց, 70 հասցեում գտնվող 486,3 ք․մ․ բնակելի տուն, 3,4 ք․մ․ զուգարան, 107,9 ք․մ․ անասնաշենք, 18,9 ք․մ․ թռչնանոց, 17,4 ք․մ․ /38,2 խ․մ․/ պարիսպ և 0,1332 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 32600000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Աջափնյակ, Մազմանյան փողոց, 8 շենք, 20-21 հասցեում գտնվող 170,4 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 65600000 ՀՀ դրամ...

Հրապարակային ծանուցում

26.09.2023

Աճուրդի առաջին փուլը կայանալու է 12 հոկտեմբերի 2023 թվականին, ժամը 12:00-ին, ՀՀ, քաղաք Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, 82/31 հասցեում, այնուհետև, կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 29.12.2023թ.-ին:
Աճուրդի կազմակերպիչն է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ` Կազմակերպիչ), որն իրականացնելու է հետևյալ լոտի (այսուհետ` Լոտ) բաց աճուրդ «հոլանդական» եղանակով:
Աճուրդի պայմաններն են.
- Լոտ`ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Գ․ Շերամի փողոց, 15 շենք, 22 հասցեում գտնվող 75,9 ք․մ․ բնակարան,
- Լոտի մեկնարկային գինը` 32400000 (երեսուներկու միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ,
- Միջնորդավճար՝ Լոտի ձեռքբերման գնի 1 տոկոսի չափով (այսուհետ՝ Միջնորդավճար), 
- Լոտը գրավադրված է:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը...